Group 8
Terug

Wat we doen

Dienstongeval, wat nu?

Heeft een medewerker een dienstongeval gehad? Wat vervelend! Wij hebben een proces ongevallen opgesteld dat wij in de periode november 2023 tot en met half februari 2024 doornemen met alle veiligheidsregio’s. In deze fase bekijken wij hoe het proces in iedere veiligheidsregio het beste kan worden ingevuld. Globaal zullen de stappen zijn:

Expertise Schadeafhandeling 1

Stap 1: meld de schade

Het proces begint met het melden van het ongeval door de betrokkene. De medewerker vult het ongevalsformulier in en ondertekent dit samen met zijn leidinggevende. Het formulier is (in ieder geval) te vinden op intranet. Het ondertekende formulier wordt vervolgens ingediend bij de in jouw organisatie daarvoor beschikbare contactpersoon (vaak is dat bij HR). 

Het is belangrijk om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Ook is het belangrijk om het zo snel mogelijk in te leveren. Dan kunnen wij aan de slag en verkorten we daarmee de doorlooptijd. Verder is het belangrijk dat je als veiligheidsregio de toedracht van het ongeval onderzoekt. Wat is er gebeurd en wat kunnen we hiervan leren? Deze informatie stuurt je als veiligheidsregio vervolgens op naar het Expertisebureau. Doel is om te bepalen of het ongeval verband houdt met de dienst en daarmee vast te stellen of de schade voor vergoeding in aanmerking komt. 

Stap 2: je ontvangt bevestiging

Je ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging. Hierin staat wat er van jou als werkgever wordt verwacht bij de afhandeling van schade. Zo is het belangrijk dat je belt met de betrokkene om aan de medewerker te laten weten dat hij zich direct onder medische behandeling stelt. Een medewerker die een ongeval heeft gehad is in principe niet inzetbaar. Het is aan de werkgever om te beoordelen of de medewerker weer aan de slag mag. Dit geldt in het bijzonder voor repressieve activiteiten.

Stap 3: je wordt gekoppeld aan een schadebehandelaar

Het ongeval wordt gekoppeld aan één van onze schadebehandelaren. Zij gaan je in de rest van het proces ondersteunen. Tijdens het proces krijg je een vaste schadebehandelaar toegewezen, bij afwezigheid kunnen de andere schadebehandelaren meekijken in het dossier. Zo kunnen wij veiligheidsregio's altijd van dienst zijn.

Test nieuwe helm en ademlucht

Stap 4: beoordeling dienstongeval

De schadebehandelaar waar je aan bent gekoppeld adviseert de veiligheidsregio over de vraag of het ongeval kan worden aangemerkt als een dienstongeval. Dit doen wij aan de hand van de informatie van de arbo-medewerker van de veiligheidsregio. Ook winnen wij zo nodig advies in bij onze medisch dienst. Is er twijfel over de toepassing van het begrip dienstongeval dan kan de veiligheidsregio advies inwinnen bij de Commissie Dienstongevallen.

Stap 5: beoordeling schade

Wij beoordelen de schade, die het gevolg is van een dienstongeval. Ook dragen wij zorg voor de financiering van de schade. Eerst wordt gekeken of de schade verzekerd is. Is dit niet het geval dan wordt de schade in principe door het Waarborgfonds vergoed. De beoordeling in het Waarborgfonds vindt plaats door de Toetsingscommissie. Het Waarborgfonds kan net als de veiligheidsregio advies inwinnen bij de Commissie Dienstongevallen.

Stap 6: het besluit tot vergoeding

Het besluit tot vergoeding wordt genomen door de veiligheidsregio. De veiligheidsregio mag afwijken van het advies. Het is dan wel de vraag of de schade wordt vergoed door het Waarborgfonds. In dat geval is het aan de veiligheidsregio om de schade te financieren.

Contact

Neem gerust contact met ons op of meld een ongeval via: ongeval@ervrs.nl

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico