Privacyverklaring Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s


Scroll

Persoonsgegevens

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s (hierna: Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s) informeert u graag over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van deze gegevens volgen wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij werken (uitsluitend) in opdracht van de Veiligheidsregio’s.

Hoe gaat het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s om met uw persoonsgegevens?

Voor onze dienstverlening hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier, cookies, telefonisch contact of e-mail. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is zowel de AVG als het privacybeleid van het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s van toepassing. Dit geldt dus ook voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens op deze website.

Hieronder wordt per onderdeel uitgelegd hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verwerken van persoonsgegevens

Het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s heeft wettelijke en contractuele verplichtingen. Om die verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken.

Wij verwerken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de afhandeling van uw ongeval/schade. Afhankelijk van uw ongeval/schade kunnen wij u (uitsluitend) vragen om de volgende informatie:

 1. contactgegevens, zoals uw voorletters, achternaam en roepnaam, uw adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en emailadres (om contact met u op te nemen)
 2. geboortedatum (om met zekerheid vast te stellen wie u bent)
 3. arbeidsgegevens over uw aanstelling of beroep als zelfstandige, zoals functie en inkomensgegevens (om uw hoofdwerkgever dan wel u als zelfstandige te kunnen compenseren in geval van arbeidsongeschiktheid)
 4. financiële gegevens (voor de vergoeding van bijvoorbeeld medische kosten)
 5. beknopte omschrijving van het letsel, en de eventuele aanwezigheid van relevant pre-existent letsel (om te beoordelen of het letsel verband houdt met het ongeval);
 6. de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid/invaliditeit (ter beoordeling of u als zelfstandige dan wel uw hoofdwerkgever in aanmerking komt voor een vergoeding voortijdelijke/blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit)
 7. gegevens over ingediende claims/claimhistorie, zoals bij uw ziektekostenverzekeraar (om te beoordelen of u elders aanspraak maakt of heeft gemaakt op vergoeding van uw schade)
 8. beeld- of audiomateriaal met betrekking tot het ongeval (om te beoordelen of sprake is van een ongeval).

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

Wij hechten veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens. Ook treffen wij passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

Het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s:

 • Verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor schadebehandeling en om te leren van ongevallen en verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering en statistische doeleinden;
 • Verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;
 • Verwerkt persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
 • Verwerkt uw gegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER);
 • Sluit met externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, een verwerkersovereenkomst af.
 • Bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De gegevens in het dossier van de betrokkene worden door het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s voor een periode van 7 jaar na het afsluiten van de lopende zaak bewaard.

Deze maatregelen die het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s neemt om uw persoonsgegevens te beschermen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Voor onze dienstverlening worden persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 1. Veiligheidsregio’s voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverleningsovereenkomst;
 2. Medisch adviseurs om (onder meer) te beoordelen of het letsel verband houdt met het ongeval;
 3. Het Waarborgfonds veiligheidsregio’s zodat er een uitkering kan worden gedaan;
 4. Verzekeraars waar wij voor de veiligheidsregio’s risico’s hebben ondergebracht en waar de veiligheidsregio’s een beroep op willen doen, zoals een uitkering aanvragen;
 5. De Commissie Dienstongevallen Veiligheidsregio’s om een oordeel te geven over het ongeval;
 6. Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener(s);
 7. Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden, zoals de Belastingdienst;

Hoe kunt u controle uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft een aantal rechten als wij uw persoonsgegevens gebruiken:

 • recht op inzage: het recht op het kunnen bekijken van uw persoonsgegevens en het verwerken daarvan door het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s
 • recht op rectificatie, verwijdering, beperking: recht op het aanpassen, aanvullen, verwijderen of afschermen van uw gegevens als dat nodig is (en wettelijk mag)
 • recht op verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Geef in uw verzoek aan welk recht u wilt uitoefenen Op dit verzoek reageren wij in ieder geval binnen 4 weken. Let op: het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens van u zijn.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het browsen onthouden en opslaan op uw computer. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam, adres of leeftijd. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw browsegedrag. Deze voorkeuren worden later weer opgevraagd als u de website opnieuw bezoekt.

Deze website maakt ook gebruik van cookies, namelijk:

 1. Functionele cookies
  Cookies die nodig zijn om de site goed te kunnen bezoeken. Zo onthoudt uw computer de indeling die u zelf gemaakt hebt, bijvoorbeeld de grootte van het lettertype. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 2. Cookies voor statistieken
  Het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s maakt gebruik van webstatistieken. Zo kijken we naar welke pagina's (veel) worden bezocht en welke woorden bezoekers gebruiken bij het zoeken naar informatie op de website. Op basis hiervan verbeteren we onze site. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent.

Waar vind ik de meest actuele versie van deze privacyverklaring?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie. U kunt ons verzoeken de meest recente privacyverklaring op te sturen door een bericht te sturen naar: contact@ervrs.nl.

Heeft u nog vragen of een klacht?

Heeft u vragen of een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als medewerker? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via contact@ervrs.nl of kijk op onze website voor meer informatie.


U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico