Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen

De veiligheidsregio's hebben hun krachten gebundeld om te komen tot een Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen. Dit is een gezamenlijke set van aanspraken waar medewerkers van de veiligheidsregio's op kunnen rekenen als hun onverhoopt een dienstongeval overkomt. Deze stap sluit aan op de ontwikkeling waarbij veiligheidsregio's op het gebied van werkgeverschap meer met elkaar optrekken. 

Op 1 januari 2024 is de Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen van kracht gegaan.

Scroll
Video

Introductie Landelijke regeling

video thumbnail
Stockfoto Duiken 5 bewerkt

Landelijke regeling 

De veiligheidsregio’s hebben samen een regeling opgesteld waar je als medewerker op kan rekenen als je onverhoopt te maken krijgt met een dienstongeval. Hierdoor weet je waar je aan toe bent als je te maken krijgt met schade als gevolg van het ongeval. Deze regeling heet de Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen (hierna: de Landelijke regeling).

Aanspraken zijn: het recht op vergoeding van schade als gevolg van een dienstongeval, bijvoorbeeld medische kosten.

Bij de ontwikkeling van de Landelijke regeling is specifiek gekeken naar wat de veiligheidsregio’s uniek maakt. De focus verschuift hiermee van diversiteit bij veiligheidsregio's naar uniformiteit. Daarnaast gaan we van reactief verzekeren naar proactief denken in termen van risico's.

Deze ontwikkeling leidt tot twee belangrijke verschuivingen, die mede zijn voortgekomen uit moeilijkheden rond het afsluiten van verzekeringen. 

Verschuiving verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken

De veiligheidsregio's hebben met de Landelijke regeling de slag gemaakt van “verzekeringsdenken” naar “het denken in aanspraken”. Niet de verzekering is leidend, maar de aanspraken van de medewerker. De verzekerbaarheid kan immers verschillen van moment tot moment.

Verder is het niet meer aan de verzekeraar, maar aan de werkgever om een ongeval af te handelen. Hierbij trekken de veiligheidsregio’s bovendien gezamenlijk op. Daarmee komt het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' steeds meer centraal te staan.

Video

Wat gaat er veranderen?

video thumbnail
Over Ons 1

De financiering is de zorg van de werkgever

De aanspraken worden gefinancierd door de veiligheidsregio's. De financiering is daarmee de zorg van de werkgever. Die kan zich hiervoor verzekeren, maar kan ook eigen risicodrager worden of in gezamenlijkheid met andere veiligheidsregio's (een deel van) het risico financieren. Of iets verzekerd is of kan worden, is in feite niet meer van belang voor de medewerker. Hiermee creëren de veiligheidsregio rechtszekerheid voor hun medewerkers ongeacht de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt.

Informatiebrochure Landelijke regeling personeel

Op 1 januari 2024 is de Landelijke regeling van kracht gegaan. Lees alles over de regeling in: Informatiebrochure personeel veiligheidsregio's.

Voor de officiële tekst kun je kijken op de website van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's.

Of ga hieronder naar alle veelgestelde vragen over de Landelijke regeling.

Van verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken

Wil je meer weten over onze Expertises?

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico