Expertisebureau Risicobeheer: ’Nieuwe samenwerking om onze mensen nóg beter te verzekeren.’

Het Veiligheidsberaad heeft op 1 juli 2022 besloten tot de oprichting van het Expertisebureau Risicobeheer. Kartrekker Ron de Wit, plaatsvervangend commandant bij Brandweer Twente: “Dit is het resultaat van vijf jaar nadenken over hoe de veiligheidsregio’s zich gezamenlijk slimmer kunnen verzekeren.” Samen met directeur-bestuurder Philippine Stevens bouwt hij aan het bureau dat moet voorkomen dat werknemers van de veiligheidsregio's na schade of letsel tussen wal en schip kunnen vallen: “Wij willen als werkgever onze verantwoordelijkheid nog beter nemen.”

Scroll
Plaatsen waar nodig eventueel zo nodig bij verhalen Megin Zondervan bewerkt
Megin Zondervan Photography

De Wit: “Het Expertisebureau Risicobeheer heeft als voornaamste doel het beter afhandelen van schade door dienstongevallen van de mensen die voor één van de veiligheidsregio’s werken.” Stevens vult aan: “Het betreft een samenwerkingsorganisatie van veiligheidsregio’s waarbij we het risicobeheer samen willen oppakken en invullen. ” En dat is hard nodig volgens het duo. “Bij het ontstaan van de Veiligheidsregio’s in 2013, hebben alle brandweerkorpsen hun eigen verzekeringspolissen meegenomen. Dat resulteerde in een ratjetoe aan regelingen. We hebben daarom in kaart gebracht welke verzekeringen we eigenlijk hebben, hoeveel premie we betalen en welke schade we daar daadwerkelijk van krijgen uitbetaald. Ook hebben we praktijkvoorbeelden onder de loep genomen van brandweermensen die te maken hebben gekregen met schade of letsel. De enige conclusie die we konden trekken was: ‘dit kan en moet beter’.”

Grote behoefte

Zo bleek de ongevallenverzekering bijvoorbeeld te generiek voor brandweerwerk: niet alle mogelijke schade werd gedekt door de verzekering. “Brandweerwerk is gewoon geen gemiddeld werk, brandweermensen riskeren letterlijk hun leven. Als ze onverhoopt wat overkomt en bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken, willen wij voor ze klaarstaan” aldus de Wit.
 
Ook stijgende premies en de te sterke onderhandelingspositie van de verzekeraar waren redenen om zelf regie te nemen. “We bleken gezamenlijk zo’n vier miljoen euro aan premies te betalen, terwijl maar ongeveer de helft wordt uitgekeerd bij schade. Wij zijn gaan onderzoeken hoe we dat geld binnen de veiligheidsregio’s kunnen houden op een manier die onze mensen dient.” Stevens vult aan: “En op een manier die zorgt dat alle veiligheidsregio’s er als collectief van kunnen profiteren. Er is op dit thema in alle regio’s een grote behoefte aan kennis en samenwerking.”

Hoe?

De hamvraag: hoe gaat het Expertisebureau Risicobeheer dit precies doen? “Wij mogen als stichting namens de veiligheidsregio’s op het verzekeringsspeelveld zakendoen.” De Wit legt uit dat de veiligheidsregio’s daardoor niet meer vastzitten aan een standaardpolis van een verzekeraar, maar dat het Expertisebureau zelf een landelijke regeling heeft opgesteld waarin is vastgelegd welke schade op welke manier wordt vergoed voor een medewerker.

De focus van deze Landelijke regeling dienstongevallen ligt nu nog puur op ongevallenrisico, maar de aanpak van het Expertisebureau strekt verder. Stevens: “We zetten ook in op het financieren van preventie, willen tools aanbieden waarmee veiligheidsregio’s op uniforme wijze hun schadeadministratie kunnen invoeren en hopen in de toekomst te fungeren als kennisinstituut op het gebied van schade en letsel. Het is in feite een volledige professionaliseringsslag.”

Financiering

Het Expertisebureau Risicobeheer en de Landelijke regeling dienstongevallen worden gefinancierd door een jaarlijkse bijdrage van veiligheidsregio’s. Ook komt er een Waarborgfonds waar regio’s geld inleggen om ‘de grote klappers’ op te kunnen vangen. “Je moet dit zien als een buffer waar mensen aanspraak op kunnen maken wanneer er sprake is van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, of in het uiterste geval: overlijden. Als collectief dragen we deze kosten samen”, aldus Stevens. De Wit: “En in het geval van discussie over het uit te keren bedrag, is dat een gesprek tussen werkgever en werknemer en niet meer met een verzekeraar.”

Ik weet dat het voor medewerkers zwaar weegt dat dit goed geregeld is

Ron de Wit
plaatsvervangend commandant Brandweer Twente

Rust

Wat veiligheidsregio's straks gaan merken van de nieuwe werkwijze? Stevens: “Dat er één loket is waar op professionele wijze aan de veiligheidsregio's ondersteuning wordt geboden. We zijn bereikbaar en komen met informatie en antwoorden. Onze rol is om duidelijk te maken wat er verzekeringstechnisch is geregeld, waar mensen terecht kunnen en wat ze kunnen verwachten.” Ook wil het Expertisebureau Risicobeheer inzetten op preventie door samenwerking: “We houden nu allemaal onze eigen ongevallen bij, maar als we dat landelijk gaan doen, kunnen we mogelijk patronen herkennen in de schades en daar actie op ondernemen.” De Wit hoopt vooral dat de oprichting van het Expertisebureau rust geeft. “Ik weet dat het voor medewerkers zwaar weegt dat dit goed is geregeld. Wij willen goed werkgeverschap bieden bij dienstongevallen en onze verantwoordelijkheid nemen.”

Start

1 januari 2024 is de beoogde startdatum voor zowel de Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen als het waarborgfonds. Stevens: “Omdat we nu nog met allemaal eigen regelingen zitten, heeft iedere regio een ander startpunt. De komende periode stellen wij tools beschikbaar waarmee regio’s kunnen vaststellen waar ze staan en welke stappen ze nog moeten zetten. We zoeken nu collega’s voor het Expertisebureau, voeren gesprekken met vakbonden en de besluitvorming over onder meer het waarborgfonds wordt in gang gezet. En zetten natuurlijk in op optimale informatiestromen naar de veiligheidsregio’s zodat zij precies weten wat er wanneer gaat veranderen.”

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico