Schadeafhandeling

Bundelen van expertise, spreiden van risico - 5 vragen over...; artikel Brand en Brandweer december 2023

Per 1 januari 2024 geldt een nieuwe landelijke regeling voor medewerkers van de veiligheidsregio’s die te maken krijgen met een dienstongeval. Het nieuw opgerichte  Expertisebureau Risicobeheer gaat de veiligheidsregio’s ondersteunen bij het voorkomen en afhandelen van dienstongevallen. ‘Een kwestie van goed werkgeverschap’, stellen Ron de Wit, plaatsvervangend commandant brandweer Veiligheidsregio Twente en Philippine Stevens, directeur-bestuurder Expertisebureau Risicobeheer

Door Saskia Ridder - Brand en Brandweer december 2023

Scroll

1. Waarom is het Expertisebureau Risicobeheer in het leven geroepen?

De Wit: ‘Uitgangspunt was dat de afhandeling van dienstongevallen beter kan en moet. Tot nu toe regelden alle 25 veiligheidsregio’s dit zelf, met allemaal een eigen ongevallenverzekering. Dat kan betekenen dat er verschillend wordt omgegaan met bijvoorbeeld de afhandeling van dienstongevallen en dat uitkeringen verschillen. Het Expertisebureau Risicobeheer sluit één verzekering af voor alle regio’s. Hierdoor bundelen we de expertise en spreiden we het risico.’ Stevens: ‘Daarnaast is er is een waarborgfonds opgericht. Iedere veiligheidsregio stort daar naar rato een bedrag in, zodat we een financiële buffer creëren. Met dit fonds kunnen we de kosten voor schade van dienstongevallen dekken. Die hoeven we dus niet meer te verzekeren. Dit scheelt in de premie en het betekent dat we bij de afhandeling zelf sneller kunnen handelen. We worden minder afhankelijk van verzekeraars.’

Alle signalen staan op groen om op 1 januari daadwerkelijk te starten met de formele regeling

2. En alle veiligheidsregio's doen mee?

De Wit: ‘Klopt. Er is vanuit alle regio’s mandaat gegeven en alle signalen staan op groen om op 1 januari daadwerkelijk te starten met de formele regeling. Fijn om te merken dat de urgentie om op dit vlak stappen te zetten collectief wordt gevoeld. En met de collectieve verzekering is de rechtspositie van werknemers weer verbeterd.’

3. Hoe gaan jullie het Expertisebureau lanceren?

Stevens: ‘Begin november is de introductiecampagne gestart, onder andere met een animatie. Ook de website www.expertisebureaurisicobeheer.nl is online. Deze is vooral bedoeld voor collega’s die vakmatig met dit aspect bezig zijn. En ik ga ‘on tour’: de komende maanden ga ik op bezoek bij alle 25 veiligheidsrisico’s, samen met collega’s. Doel is om af te stemmen wie wat doet en de samenwerking te verbeteren. Waar kunnen wij mee ondersteunen, hoe ontzorgen we de regio’s en hoe zorgen we samen voor de beste afhandeling van dienstongevallen.’

4. En hoe zit met de rol van de veiligheidsregio?

De Wit: ‘Het is goed om te vermelden dat de begeleiding van een collega die een dienstongeval meemaakt, de rol van de veiligheidsregio blijft. Die zit dichtbij en kent de mensen goed. Het Expertisebureau zorgt voor de formele schadeafhandeling en dergelijke, natuurlijk in samenwerking met de collega’s in de betrokken veiligheidsregio. Die rolverdeling lijkt klip en klaar, maar het is iets wat we met elkaar gaan uitvogelen. Spannend, maar ook ontzettend leerzaam.’

5. Hoe ziet de toekomst eruit?

Stevens: ‘Eerst maar eens starten. Als ik verder mag kijken, hoop ik dat we gaan leren van ongevallen. Met de gezamenlijke data kunnen we trends en patronen ontdekken en op basis daarvan investeren in arbeidsveiligheid. Daarnaast kunnen we misschien in de toekomst de collectieve aanpak uitbreiden naar andere domeinen. Samenwerken aan risico’s, dat is de toekomst.’ De Wit: ‘Ik kijk erg uit naar het proces; hoe ziet die transitie eruit, waar lopen we tegenaan en hoe lossen we dat op? Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt. Er is draagvlak en de basis zit goed in elkaar.’

Meedenken of meewerken? Stuur ons dan een berichtje via het contactformulier.

En lees de volledige editie van Brand en Brandweer uitgave december 2023 hier.

Wil je meer weten over onze Expertises?

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico